در مذهب ما کلام حق نادعلیست

در مذهب ما کلام حق نادعلیست
طاعت که قبول حق بود یاد علیست
از جمله آفرینش کون و مکان
مقصود خدا علی و اولاد علیست
19
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرحافظ
قالبرباعی
سبک پیشنهادیشور,مدح
زبانفارسی

حاج محمود کریمی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت