در خاطره ماندگار بودن

در خاطره ماندگار بودن
همشیره ی ذوالفقار بودن
حوریه و خانه دار بودن
اینقدر بزرگوار بودن
 
کار چه کسی است غیر زهرا
ماییم و دعای خیر زهرا
 
شأن تو کجا و بال ادراک
افتاده به زیر پات افلاک
منظور خدا حدیث لولاک
ای خواستگارت پدرخاک
 
مهریه ی هر که آب باشد
همدوش ابوتراب باشد
 
ای روح برابر پیمبر
ای سوره ی کوثر پیمبر
ای حیدر دیگر پیمبر
ای آمنه مادر پیمبر
 
ای سیب  بهشت را نتیجه
سرمایه ی حضرت خدیجه
 
هر شـبنمی از سپیده گفتن
یک عمر تو را قصـیده گفتن
ایمان به تو را عقیده گفتن
از شنیده  و ندیده گفتن
 
باید خودت از خودت بگویی
از روز تولدت بگویی
 
خانه ی تو قبله گاه مردم
دستاس تو هم نخورده گندم
ای تعصب امام هشتم
ما زائرتان شدیم در قم
 
در قلب علی مزار داری
ای صاحب موت اختیاری
558
0
موضوعمدح حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرمصطفی صابر خراسانی
قالبمربع ترکیب
سبک پیشنهادیدکلمه
زبانفارسی

حاج صابر خراسانی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت