در آینه مهر و مه ، شکوفایی کرد

در آینه مهر و مه ، شکوفایی کرد
دستان علی ، بلند بالایی کرد
آن روز خداوند ، خودش از مردم
با سوره ی " مائده " پذیرایی کرد

56
0
موضوعغدیر امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت