خیمه ، عَلم ، کتیبه و پرچم بیاورید

خیمه ، عَلم ، کتیبه و پرچم بیاورید
شیون کنید ، شور محرم بیاورید
 
مشکی کنید قامت رعنای کوچه را
پیراهن عزای مرا هم بیاورید
 
این کاروان رسیده به نزدیک نی نوا
طوفان گرفته ، حزن دمادم بیاورید
 
عالم به نوحه است که شوریده گشته است
چشمی برای گریه فراهم بیاورید
 
ما حلقه حلقه ماتم او را گرفته ایم
زینت کنید حلقه و خاتم بیاورید
27
0
موضوعورود و استقبال از محرم امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرفاطمه نانی زاده
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت