خورشید میان خواب تو بود حسین

خورشید میان خواب تو بود حسین
آرامش و انقلاب تو بود حسین
زهرا که به انتخاب خود ایمان داشت
میدید که انتخاب تو بود حسین

71
0
موضوعولادت امام سجاد (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت