خورشید طلوع کرده از لبخندش

خورشید طلوع کرده از لبخندش
نور است و هزار  رشته در پیوندش
دیدند در آسمان دستان رسول
دست علی است و یازده فرزندش

80
0
موضوعغدیر امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت