حق به عرش خود نوشت آقا علی باشد فقط

حق به عرش خود نوشت آقا علی باشد فقط
صاحب عزّ و جلال ما علی باشد فقط
غیر حیدر در جهان مولای دیگر نیست نیست
از ازل گفته خدا مولا علی باشد فقط
این بنی هاشم تماما پهلوان حیدرند
پهلوانی منشأش یک یا علی باشد فقط
جان دشمن را گرفت عباس و پس فریاد زد
اهل عالم صاحب جانها علی باشد فقط
جان زهرا بود حیدر جان حیدر فاطمه
هر دو یک روحند پس زهرا علی باشد فقط
 
کل عالم انعکاس نور روی حیدر است
افتخار شیعیان این ذکر هوی حیدر است
 
شیر مردی که تمام عشق را در بر گرفت
نام او عباس بود و ذکر یا حیدر گرفت
گفت:حیدر مرد جنگ است و منم شاگرد او
هی رجز خواند و میانش دست و پا و سر گرفت
او تمام رزم را مدیون دست حیدر است
دست آن دستی که با انگشت خود خیبر گرفت
دست آن دستی که نیروی خودش را قبل جنگ
از نگاه نازنین حضرت مادر گرفت
دست آن دستی که باشد ذولفقارش در میان
رعد و برقی زد که جان چند صد لشکر گرفت
17
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریزمدح حضرت اباالفضل العباس (علیه السلام)
شاعرجواد دیندار
قالبترکیب بند
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت