بی ‌مهر فاطمه دل ما ارزشی نداشت

بی ‌مهر فاطمه دل ما ارزشی نداشت
بی ‌اشک‌های او گل ما ارزشی نداشت
 
با گریه‌های اوست که ما گریه‌کن شدیم
ورنه حیات باطل ما ارزشی نداشت
 
او مادرانه زحمت ما را کشیده است
بی‌باغبان که حاصل ما ارزشی نداشت
 
از برکت ولایت زهرای اطهر است
دنیا اگر مقابل ما ارزشی نداشت
 
گمراه می‌شدیم اگر نور او نبود
سیر و سلوک جاهل ما ارزشی نداشت
 
زهرا اگر نبود در این سیر بندگی
طی کردن مراحل ما ارزشی نداشت
 
بی‌نور نام فاطمه در بین عرشیان
زینت نداشت منزل ما، ارزشی نداشت
 
نام حسین گر شده گرمی ‌بزم ما
بی ‌فاطمه محافل ما ارزشی نداشت
13
0
موضوعمدح حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرقاسم نعمتی
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت