به دنیا هر انکس که با حیدر است

به دنیا هر انکس که با حیدر است

کلاس خداییش بالاتر است

به عرش خدا هم مقرب تر است

فرشته اگر خادم قنبر است

کنار نگاهت من اقا شدم

علی گفتم و از زمین پا شدم

تو را افریدند اقای ما

مرا نیز نوکر برای شما

تو عالیِ اعلا تو فوق بیان

تو بی ابتدایی و بی انتها

علیٌ مع الحق و حق با علی

شعار مدام رسول خدا

به مدحت خدا حرف آخر زده

به جنگ احد آیه لافتا

تو را دوست دارم به حدِ جنون

تو هم دوست داری مرا مرتضی ؟

ورودیِ جنت به یک یا علیست

امور دو دنیا فقط با علیست

علی گفتم و بی خود از خود شدم

و مست شراب تو تا شد شدم

خرابم بگو می خریم علی؟

بگو یک نجف می بریم علی؟

نفس میزنم تا به عشق شما

بفرما زند جنتش را خدا

"خدا را از ان بنده کو راضی است"

که حیدر از اعمال او راضی است

103
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرحسن کردی
قالبمثنوی
سبک پیشنهادیمدح
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت