به خلقت آدم علی بها داده است

به خلقت آدم علی بها داده است
ملک به پای او به سجده افتاده است
هر کسی داره حب حیدر اون حلال زاده است
قسم به بازوی علی
قسم به شمشیر دو سر
یه دونه ضربه ی علیست
عبادت جن و بشر
علی علی والی الولی
علی علی مرتضی علی
ملائکه باهم به نغمه دمسازند
به دور تمثال علی به پروازند
با خاک نعلین علی بهشت و میسازند
حب تو ای شیر خدا
علت خلق عالمه
هر کسی از شما جداست
جاش وسط جهنمه
علی علی والی الولی
علی علی مرتضی علی
کعبه چو پروانه دور تو گردیده
بر دل هر عاشق نور تو تابیده
هر کی ندیده نجف و حاجی نگردیده
دست همه به دامن
پادشه لو کشفه
معراج کل انبیا
ایوون طلای نجفه
علی علی والی الولی
علی علی مرتضی علی

226
0
موضوعغدیر | مدح امیرالمومنین علی (علیه السلام) | امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیشور
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت