ای دل اگر عاشقی عاشق حیدر بشو

ای دل اگر عاشقی     عاشق حیدر بشو
عاشق آن حضرت    ساقی ی کوثر بشو
ننگ بود نوکری     لیک در این دایره
خواهی اگر شه شوی    بر علی نوکر بشو

یا علی   یا علی    یاعلی و یا علی

صاحب بخشندگی    حضرت مولا علی
ای نمک زندگی     حضرت مولا علی
رخت خدایی فقط    در دو جهان میکند
بر تو برازندگی     حضرت مولا علی

یا علی    یا علی    یا علی و یا علی

مرده شود زنده با    گفتن یک یا علی
رمز قبول دعا     گفتن یک یا علی
نام علی و خدا    هر دو بود مشترک
ذکر خدا گو تو با     گفتن یک یا علی

یا علی   یا علی   یا علی و یا علی

14
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیسرود
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت