امروز ، تمام کافران مایوسند

امروز ، تمام کافران مایوسند
در شعله ی کینه های خود محبوسند
گفتند : گلوی برکه را میگیریم
دیدند ... که غرق در دو اقیانوسند

94
0
موضوعغدیر امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت