از عشق و مرام و معرفت آگاه است

از عشق و مرام و معرفت آگاه است

هرکس که پناهنده به این درگاه است

هر کس که شود سائل سلطان نجف

از یُمن گدایی به در او شـــــاه است

زهراست اگر محور منظومه ی نور

خورشید پیمبر است و حیدر ماه است

هر کس ز علی و آل او گشته جدا

بیراهه گرفته پیش رو گمراه است

هر کس بِکَند چاه برای شـــــــــیعه

تا روز ابد خودش تَهِ آن چاه است

تا کور شود هر آنکه نتواند دید

در مذهب حق علی ولی الله است

15
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرصمد علیزاده
قالبغزل
سبک پیشنهادیمدح,رجز خوانی
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت