از تو هر چند که دورند همه

از تو هر چند که دورند همه
طالب فیض حضورند همه
 
نذر کردم به بلایم بکشی
عاشقان تو صبورند همه
 
به کسی غیر خدا رو نزدی
اهل توحید غیورند همه
 
دیدن ذات خدا ممکن نیست
این چنین نیست که کورند همه
 
نیستی پیش من اما هستی
غیبها عین حضورند همه
 
به گذرگاه نباید دل بست
همه در حال عبورند همه
 
دختران رحمت دنیا هستند
پس چرا زنده به گورند همه
 
آخر جاده ی سالک زهراست
عارفان در پی نورند همه
109
0
موضوعمدح حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادیدکلمه
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت