آی عاشقا همه بیاین شونه به شونه صف به صف

آی عاشقا همه بیاین شونه به شونه صف به صف
با شور یا علی علی بریم زیارت نجف
لبیکَ یا حیدر
حافظ مومنین خداست صالح مومنین علی است
مالک یوم الدین خداست حاکم یوم الدین علی است
لبیکَ یا حیدر
به خیمه ی دین خدا قامت مولا قائمه است
اذن دخول حرمش گفتن یک یا فاطمه است
لبیکَ یا حیدر
ما همه از تراب و او نامش بود ابوتراب
تقسیم دوزخ و بهشت باشد به دست آنجناب
لبیکَ یا حیدر

104
0
موضوعمدح امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیشور
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت