آن که باخلقت توهرچه که بودآورده

آن که باخلقت توهرچه که بودآورده
جبرییلش به سجود تو سجودآورده
 
نه...غلط گفتم ازآغازخدابانورت
نه فقط آنچه که بودآنچه نبودآورده
 
سرسجاده شب ماه شب اول ماه
سرتعظیم به پیش تو فرود آورده
 
بادازخاک سرکوی توسوغات سفر
یک بغل رایحه عنبر و عود آورده
 
مادرآب تویی و پدرخاک علی
آب وخاکی که گلم رابه وجود آورده
 
چندقرنی ست که مضمون بلندعمرت
شاعران رابه سرگفت وشنودآورده
 
هیزم آورد درخانه توکینه ولی
آتش فاجعه راچشم حسودآورده
 
ای که همرنگ بلالت شده دیوارحرم
چه بلایی به سرت آتش ودود آورده
 
آه...خورشیدعلی بادمخالف چندیست
درحوالی رخت ابر کبود آورده
 
باعث سجده به دامان تودرعلقمه شد
آنکه برفرق علمدارعمودآورده
15
0
موضوعمدح حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها) | تاسوعا (شهادت) حضرت اباالفضل العباس (علیه السلام)
شاعرمحسن عرب خالقی
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت